Juridisch advies werknemer

Bent u langdurig ziek en wordt u geconfronteerd met regels en verplichtingen die u niet kent?
Of heeft u te maken met een non-actiefstelling, een concurrentiebeding of dreigt er ontslag?

Als werknemer is het van belang dat u uw rechten en plichten ten opzichte van uw werkgever kent. Sommige kwesties zijn eenvoudig op te lossen, andere zijn complexer van aard. Wij kunnen u bij alle arbeidsrechtelijke vragen bijstaan. Het is belangrijk dat de ontslagprocedure goed verloopt, dat u niet onterecht wordt ontslagen en geen transitievergoeding krijgt of WW-uitkering misloopt.

In geval van ontslagregeling wilt u zeker weten dat dit gebeurd tegen de best mogelijke voorwaarden.

BMO advies helpt werknemers bij:

 • ontslagrecht
 • arbeidsconflict
 • ontslag tijdens ziekte
 • disfunctioneren
 • reorganisatie / bedrijfseconomisch ontslag
 • ontslag op staande voet
 • ontslagvergoedingen, billijke vergoedingen en transitievergoedingen
 • concurrentie- en relatiebedingen
 • uitleg van een Sociaal Plan
 • (loon)vorderingen
 • ziekte en re-integratie
 • bezwaar tegen een besluit van UWV
 • ook bij het voeren van een procedure kunnen wij je uiteraard bijstaan.
 • Inhoud van de arbeidsovereenkomst

Wij adviseren u op praktische en begrijpelijke wijze en kunnen indien nodig voor u procederen.
U kunt op ons vertrouwen als uw ervaren adviseur!

U kunt niet zomaar ontslagen worden, voor ontslag is altijd een goede reden nodig. De wet bepaald wat een goede reden kan zijn voor ontslag. Voor een ontslag is vooraf toestemming nodig van de kantonrechter of soms het UWV. Er zijn twee uitzonderingen, namelijk het ontslag tijdens de proeftijd en het ontslag op staande voet.

BMO advies helpt:

Er zijn verschillende redenen om ontslagen te worden, het is bij ontslag altijd verstandig om een arbeidsjurist in te schakelen. Het is namelijk belangrijk dat de ontslagprocedure goed verloopt, dat je niet onterecht wordt ontslagen en geen transitievergoeding of WW-uitkering misloopt.

Wat te doen bij ontslag:

 • Ga niet zomaar akkoord met uw ontslag.
 • Geef aan dat u beschikbaar blijft voor werk.
 • Onderteken niets en geef aan dat u juridisch advies gaat inwinnen.
 • Ga niet zomaar naar huis, maar vraag om schriftelijke toestemming.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan mag u zelf een jurist kiezen die u bij staat tijdens de ontslagprocedure.

Heeft u hulp nodig, neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer lezen over ontslag, klik dan hier.

Nuttige links:
https://www.justitia.nl/arbeidsrecht/ontslag
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden eindigt de arbeidsovereenkomst omdat zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen.

In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst worden alle afspraken vastgelegd rondom de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hiermee wordt een procedure bij UWV Werkbedrijf of kantonrechter voorkomen. Dat scheelt tijd en kosten.

Een vaststellingsovereenkomst geeft zekerheid. Na de bedenktermijn van twee weken zijn beide partijen definitief gebonden aan de overeenkomst.

Normaliter worden in ieder geval de volgende zaken in een vaststellingsovereenkomst opgenomen:

 • de ontslagdatum,
 • de eventuele ontslagvergoeding,
 • of de opzegtermijn in acht wordt genomen,
 • of de medewerker vrijgesteld is van werk of deze tot het einde van het dienstverband moet doorwerken,
 • teruggave van eigendommen van de werkgever zoals onder andere een eventuele leaseauto,
 • het concurrentie- en/of relatiebeding,
 • een finale kwijting, zodat er geen open eindjes zijn.

Natuurlijk is het zaak dat deze punten goed worden verwoord in de overeenkomst. Laat een vaststellingsovereenkomst daarom door ons opstellen of controleren.

Wilt u een vaststellingsovereenkomst laten maken of heeft u advies nodig, neem vrijblijvend contact met ons op.

U kunt niet zomaar ontslagen worden, voor ontslag is altijd een goede reden nodig. De wet bepaalt wat een goede reden kan zijn voor ontslag. Voor een ontslag is vooraf toestemming nodig van de kantonrechter of soms het UWV. Er zijn twee uitzonderingen, namelijk het ontslag tijdens de proeftijd en het ontslag op staande voet.

BMO advies helpt:

Er zijn verschillende redenen om ontslagen te worden, het is bij ontslag altijd verstandig om een arbeidsjurist in te schakelen. Het is namelijk belangrijk dat de ontslagprocedure goed verloopt, dat je niet onterecht wordt ontslagen en geen transitievergoeding of WW-uitkering misloopt.

Wat te doen bij ontslag:

 • Ga niet zomaar akkoord met uw ontslag.
 • Geef aan dat u beschikbaar blijft voor werk.
 • Onderteken niets en geef aan dat u juridisch advies gaat inwinnen.
 • Ga niet zomaar naar huis, maar vraag om schriftelijke toestemming.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan mag u zelf een jurist kiezen die u bij staat tijdens de ontslagprocedure.

Heeft u hulp nodig, neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer lezen over ontslag, klik dan hier.

Nuttige links:
https://www.justitia.nl/arbeidsrecht/ontslag
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden eindigt de arbeidsovereenkomst omdat zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen.

In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst worden alle afspraken vastgelegd rondom de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hiermee wordt een procedure bij UWV Werkbedrijf of kantonrechter voorkomen. Dat scheelt tijd en kosten.

Een vaststellingsovereenkomst geeft zekerheid. Na de bedenktermijn van twee weken zijn beide partijen definitief gebonden aan de overeenkomst.

Normaliter worden in ieder geval de volgende zaken in een vaststellingsovereenkomst opgenomen:

 • de ontslagdatum,
 • de eventuele ontslagvergoeding,
 • of de opzegtermijn in acht wordt genomen,
 • of de medewerker vrijgesteld is van werk of deze tot het einde van het dienstverband moet doorwerken,
 • teruggave van eigendommen van de werkgever zoals onder andere een eventuele leaseauto,
 • het concurrentie- en/of relatiebeding,
 • een finale kwijting, zodat er geen open eindjes zijn.

Natuurlijk is het zaak dat deze punten goed worden verwoord in de overeenkomst. Laat een vaststellingsovereenkomst daarom door ons opstellen of controleren.

Wilt u een vaststellingsovereenkomst laten maken of heeft u advies nodig, neem vrijblijvend contact met ons op.

Wilt u professioneel advies of meer informatie over onze diensten?